Realizowane


Podopieczni 

Program Stypendialny

Sport niepełnosprawnych

Sprzęt dla klubów i UKS-ów