LKS GOL-START Częstochowa


LKS “GOL-START” Częstochowa zajmuje się planowaniem i organizowaniem życia sportowego, rekreacyjnego, turystycznego, kulturalnego i rehabilitacji swoich członków oraz pomocą charytatywną ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ( z dysfunkcją ruchu, po porażeniu mózgowym, amputacji, zaniku lub utracie wzroku).

Klub prowadzi następujące sekcje:
– sekcja pływacka
– sekcja korekcyjno-rehabilitacyjna
– sekcja szachowa
– sekcja lekkoatletyczna
– sekcja terapii ruchem dla niewidomych i słabowidzących
– sekcja boccia

Ważnym elementem naszej działalności jest organizowanie imprez integracyjnych jak i imprez wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Sztandarową imprezą organizowaną corocznie przez nasz klub na początku września jest “OLIMPIADA RAZEM”.